DRENSPLATER

PORDRÄNSKIVAN

Pordrän är det kompletta fuktskyddet som har följande egenskaper:
* Dränerande – Så att vatten inte blir stående utanför huset* Kapillärbrytande – Förhindrar vatten från att sugas in i konstruktionen* Isolerande – Energibesparande och krävs för att erhålla en uttorkning* Uttorkande – Att kunna få ut fukt ur konstruktionenDessa 4 egenskaper  är det som krävs för att fuktsäkra en husgrund/källare.

Pordrän är unik i sin uppbyggnad. Varje expanderad cellplastkula är helt omsluten av ett speciellt bitumenlim. Förutom att det limmar samman cellplastkulorna förhindrar det att cellplasten absorberar fukt och vatten. Detta är mycket viktigt för materialets funktion och livslängd. Fuktiga isoleringsmaterial har mycket dåliga isoleringsegenskaper.

Pordrän har dessutom tack vare sin unika uppbyggnad en mycket hög porvolym (utrymmet mellan kulorna). Porvolymen avgör materialets dräneringsegenskaper, dvs. förmågan att transportera bort vatten.

DRÄNKLOSSEN

Med Drän-klossen slipper du dyra arbetskostnader. Singel är inget som behövs eftersom dräneringsröret är omgivet av cellplastkulor, som har en väldigt hög porvolym. Vilket gör att dräneringskapaciteten är utomordentlig. Dessa cellplastkulor har en skyddande emulsion bestående av bitumen latex.

Detta bidrar till att cellplasten inte absorberar någon fukt. Systemet ger även en mycket god värmeisolering. Det är i de nedersta partierna på huskroppen som de största fuktproblemen finns. Så genom att ha en bra dränerande värmeisolering utesluter du dessa problem.

Dränklossen är en patenterad uppfinning.